Tarot

Lidé vždy usilovali o hlubší poznání ŽIVOTA, všech jeho mystérií a záhad, věcí mezi nebem a zemí i poznání sebe sama, s čímž se mnohokrát pojila a pojí touha nahlednutí do vlastní budoucnosti. Tarotové karty jsou jednou z možných pomůcek k takovému nahlédnutí.

KDE SE VZAL, TU SE VZAL....

Původ Tarotových karet není zcela přesně znám. Je možné, že pocházejí z ČÍNY, z INDIE, od starých KELTŮ, ze STAROVĚKÉHO EGYPTA či z ARABSKÉHO SVĚTA...... Každopádně tarot, jak ho známe dnes, pochází z 15tého století. Původně se používal jako karetní hra taroky a byl velmi oblíbeným a vítaným rozptýlením nejen pro bohaté šlechtické rody v Itálii. Díky univerzálnímu jazyku barev, symbolů a také vibrací, které společně vyzařují, se ze zábavné karetní hry postupem času rozvinula technika/metoda s možností velmi hlubokého vhledu do situací kolem nás i v nás.

MÝTY A FAKTA

Mnoho lidí se obává, že tarotem mohou být očarováni, že ztratí svou duši, že budou manipulováni, že s tím není radno si zahrávat........nebo obráceně........., že jim nějaká kartářka či kartář vyřeší život, že se na každou věc musí předem zeptat, že situace dopadnou tak či onak, protože to přece vyšlo v kartách, že je výklad tarotu zachrání či dokonce spasí, že ten kdo pracuje s tarotem všechno vidí a všechno ví...........

Faktem je, že prostřednictvím tarotu je možné pomoci i ublížit.

Faktem je, že úroveň, schopnosti, zkušenosti i způsob výkladu se u každého kartáře/ky liší podle individuálního stupně duchovního vývoje, záměru, míry sebereflexe, přirozeného nasměrování a vrozených talentů.

Faktem určitě je, že je to vždy o svobodné volbě a rozhodnutí klienta, jakého kartáře či kartářku si vybere, komu se rozhodne důvěřovat, jak se umí chránit, do jaké míry je ochoten/ochotna se otevřít, a jak umí či neumí poslechnout svou intuici!

MOJE POZNATKY O TAROTU

Po 20ti letech zkušeností s tarotovými kartami, vám mohu poskytnout pouze svůj pohled na tarot a nechat vám tímto svobodný prostor pro vytvoření vlastního názoru, zkušeností i omylů.

Tarotové karty jsou NÁSTROJEM a POMŮCKOU, kterou lze užívat k podpoře duchovního růstu. Symboly a barvy na nich vyobrazené, samy o sobě, nemají nad našimi životy žádnou moc, ale mohou nám skvěle pomoci pochopit myšlenkové, emocionální, energetické a vibrační pochody v naší hlavě, podvědomí, minulosti i budoucnosti.

Karty jsou dobrým sluhou, ale špatným pánem. Je zcela bezpečné je užívat na denní bázi, ale vždy s vědomím vlastní síly, za použití vlastní intuice a zdravého rozumu!

Karty a jejich výklad se neustále vyvíjí a proměňuje, přímo úměrně s naším vlastním vývojem!

Každý kartář/ka do výkladu vždy zapojí vlastní osobní zkušenost a prožitky. Pokud je to dobrý kartář/ka, tak si je svého osobního působení vědom/a a vždy se snaží být co nejvíce neutrální, ale i při nejlepší vůli se to nemusí vždy povést! Proto nikdy na výklad tarotu nespoléhejte na 100%.

Máte-li při prvním setkání z kartáře/ky zvláštní či dokonce nepříjemný pocit, vždy se vyplatí poslechnout svou intuici a schůzku ( výklad ) zrušit nebo dokonce přerušit uprostřed.

JAK VÝKLAD PROBÍHÁ

Ať už se jedná o osobní návštěvu nebo výklad po telefonu, doporučuji klientům, aby si své otázky předem sepsali ( alespoň stručně v bodech ). Není to pochopitelně nutné, ale má to dvě výhody. Jednak budete mít jistotu, že se zeptáte opravdu na všechno a druhak vám to pomůže se na výklad "naladit".

Můžete si vybrat z několika typů výkladu, podle toho zda se potřebujete zaměřit na konkrétní situaci a její vývoj, je před vámi důležité rozhodnutí nebo se potřebujete lépe zorientovat ve více životních oblastech.

Ještě než začneme, domluvíme se na délce výkladu. Obvykle to bývá 1 hodinu, ale není vyjímkou, že je otázek více a klienti tedy zůstanou déle.

Cena se odvíjí od délky výkladu ( viz ceník ). Pokud se jedná o telefonický tarot, platí se také až po výkladu a to převodem na účet. U osobní návštěvy je prozatím možná pouze platba v hotovosti.

Karty vás nechám osobně zamíchat, sejmout i vytáhnout. Toto není až tak běžný postup, ale dle mého tak výklad získá na autenticitě. Vy se naladíte a vyberete......já vám pomohu se ve vašich energiích a výběru zorientovat, případně společně poodhalíme příčiny, východiska a možná řešení.

JAKÉ TYPY VÝKLADU POSKYTUJI

Velký základní výklad - Strom života

( 12 oblastí života )

Základní výklad - Evoluce

( Minulost, přítomnost, budoucnost )

Podrobný výklad - Rozhodnutí

( Co která cesta přinese )

Podrobný výklad - Blokáda

( Co vás blokuje a jak to změnit )

Podrobný výklad - Cesta

( Vývoj dané situace )

Podrobný výklad - Vztah


Jednotlivé typy výkladů lze mezi sebou libovolně kombinovat.