Regresní terapie

CO JE TO REGRESNÍ TERAPIE?

Jiným názvem též Hlubinná abreaktivní psychoterapie je metodou, při níž dochází k hlubokému ponoru do našeho podvědomí k zasutým vzpomínkám na prožitá traumata, za účelem pochopení, zpracování, odpuštění, osvobození a úlevy. V průběhu všech našich životů, které si naše duše vybrala pro svůj růst, dochází k neustálému zaznamenávání veškerých situací, zážitků, emocí, vůní, barev, radostí i traumat. Některé, obvykle ty "čerstvější", jsou uložené v naší vědomé paměti. Mnohé starší, i ty prastaré z minulých životů, jsou uloženy v našem podvědomí. Jde tedy o VEDENÉ vzpomínání na vědomá i nevědomá traumata z minulosti.

JAKÉ POTÍŽE LZE POMOCÍ REGRESNÍ TERAPIE ŘEŠIT?

Spadají sem všechny psychické potíže, jako např. neurózy, fóbie, různé reaktivní stavy, poruchy spánku, psychózy, paranoidní reakce, panické ataky, vztahové problémy.......a mnohé další, ale také potíže fyzického těla. Dnes je již známým faktem, že každá choroba má svou psychickou příčinu (psychosomatika). kterou lze pomocí regresní terapie odhalit, uvědomit si, zpracovat, doprožít neprojevené emoce, odpustit a propustit, čímž dochází nejen k velké úlevě psychické, ale i fyzické.

Regresní terapie odkrývá a pomáhá řešit například i všemožné nežádoucí povahové rysy, jako jsou vznětlivost, touha po moci a penězích, úzkostlivost, perfekcionismus, tendence vše vzdávat, nízké nebo zcela chybějící sebevědomí, přílišná submisivita........atd...

Dá se tedy říci, že výsledkem a cílem regresní terapie je zlepšení nejen vašeho psychického a zdravotního stavu, ale také vaší osobnosti směrem k etičtějšímu myšlení i jednání, větší sebeúctě/sebevědomí, k větší laskavosti vůči sobě i okolí, k duševní síle, harmonii a radosti ze života.

JAK REGRESNÍ TERAPIE PROBÍHÁ?

Máte-li zájem přijít na regresní terapii, doporučuji vám, vyhradit si na sebe několik hodin času. Je to vhodné nejen pro váš klid a soustředění během tarapie, ale i pro rozjímání nad novými poznatky a pocity po terapii.

Nejprve se vzájemně seznámíme, pohovoříme si o tématu (tématech), které je vaším záměrem pochopit a řekneme si všechny vaše již vědomé souvislosti a pocity k danému tématu. Tento počáteční rozhovor obvykle trvá 30 minut.

Samotná terapie trvá u každého různě dlouho, minimálně 1,5 - až 3 hodiny, může trvat i déle.

Terapie může probíhat v sedě i v leže, podle toho co vám je v tu chvíli příjemnější, a se zavřenýma očima. Vždy začínám krátkou, uvolňující, ochrannou meditací, aby byl pro vás ponor do vašeho podvědomí o něco snažší. Poté vás dle vámi zadaného tématu hlasem vedu k vašim nejranějším vzpomínkám a je-li to zapotřebí postupně odkrýváme i další témata související. Jakmile se nám společně podaří objasnit, procítit a uvolnit příčinu vašich potíží, pomohu vám uzavřít danou událost a jemně vás navedu zpět do přítomného okamžiku. Máte-li po terapii ještě nějaké otázky, pro uspokojení vašeho rozumu a mysli, vždy mám pro vás vyhrazen dostatečný čas i po terapii.

ČASTÉ OTÁZKY

Musím umět meditovatnež jdu na tuto terapii? - Ne

Musím mít dobře vivinutou vizuální představivost? - Ne, ale je to určitě výhodou.

Mohu absolvovat tuto terapii, když užívám antidepresiva? - Ano, ale léky s účinky na psychiku mohou snížit schopnost vizualizace a porozumění souvislostem. Je na osobní zodpovědnosti každého klienta odpovědět pravdivě, zda užívá léky tohoto druhu v úvodním rozhovoru.

Mohu absolvovat tuto terapii, když mám epilepsii nebo závažnější psychiatrickou diagnózu? - Pouze se souhlasem vašeho ošetřujícího lékaře.

Je tato terapie vhodná i pro děti? - Ano, tuto terapii mohou absolvovat i děti, dost staré na to, aby vydržely delší dobu sedět či ležet v klidu.