Progresní terapie

Progrese = šíření, pokračování, postup, pokrok, vzestup, růst...... Progresní terapie tedy není věštěním budoucnosti, ale spíše pomocníkem na cestě našeho duchovního vzestupu, pokroku a růstu.

CO JE TO PROGRESNÍ TERAPIE?

Naše podvědomí i nadvědomí jsou jako obrovská knihovna, počítač s tera pamětí chcete-li, kde je zaznamenáno nejen všechno co se stalo, ale také všechny možné scénáře, které jsou pro nás otevřeny.

Pro naše nadvědomí je budoucnost zcela jednoduchou rovnicí. Toto co naše duše kdy zažila (v tomto i jiných životech) + to co právě zažíváme (kde momentálně jsme) + co všechno je plánem naší duše (co jsme se sem přišli naučit) = duchovní růst = smysl ŽIVOTA.

Jakou cestou k tomuto smyslu života dojdeme není zcela přesně dáno, proto pokud se našeho nadvědomí/vyššího já zeptáme, zcela jistě a téměř vždy dostaneme na výběr hned několik cest, několik možných scénářů, které nás vždy mají dovést k danému cíli.

Je-li plánem naší duše například zvýšeni sebeúcty, mužeme k tomuto poznání/pochopení dojít buď přes lekce vztahové, pracovní, finanční, zdravotní nebo dokonce kombinací různých typů lekcí (což je nejčastější).

Progresní terapie nám může pomoci nejen položit otázky našemu nadvědomí/vyššímu já, ale také nám pomáhá si jednotlivé scénáře uvědomit a pochopit čemu je ještě nutné se naučit.

Pomáhá nám uvědomit si naše prozatím skryté talenty, schopnosti a potenciál nebo pokud jsme si těchto talentů a schopností vědomi, jak je tedy v budoucnu rozvinout a využít pro náš osobní rozkvět, radost a duševní harmonii.

JAK PROGRESNÍ TERAPIE PROBÍHÁ?

Máte-li zájem přijít na progresní terapii, doporučuji vám vyhradit si na sebe více času. Není vhodné po terapii běžet nakoupit nebo do práce! Před samotnou terapií se s klienty nejprve seznámím, hovoříme o jejich otázkách, životních situacích či obtížích, které by chtěli pomoci osvětlit. Tento rozhovor trvá cca 15 - 30 minut, podle toho, zda je klient na terapii poprvé.

Samotná terapie trvá 1 - 3 hodiny, podle závažnosti a množství otázek.

Probíhá buď vsedě nebo vleže, podle toho, co jako klient shledáváte příjemnějším. V průběhu terapie má klient zavřené oči, pro snadnější soustředění na obrazy a odpovědi, které přichází. Nejprve provedeme dýchací cvičení, určené ke zklidnění mysli, a potom vás hlasem provádím různými druhy vizualizačních "cvičení" (podobných vedeným meditacím), určeným na různé druhy otázek. Řešíte-li například vývoj partnerského vztahu, provedu vás jiným vizualizačním "cvičením", než když řešíte stěhování nebo novou práci. Terapii opět uzavírá dýchací cvičení.

Po terapii doporučuji klientům si své nově nabité informace zapsat, aby se k nijm mohli opakovaně vrátit, ale není to povinností.

ČASTÉ OTÁZKY

Musím umět meditovat než jdu na tuto terapii? - Ne

Musím mít dobře vyvinutou představivost? - Je to určitě výhodou.

Mohu absolvovat tuto terapii, když užívám antidepresiva? - Ano, ale léky s účinky na psychiku mohou snížit schopnost vizualizace a porozumění souvislostem. Je na osobní zodpovědnosti každého klienta odpovědět pravdivě, zda užívá léky tohoto druhu v úvodním rozhovoru. Dle vaší odpovědi lze vybrat vhodné cvičení.

Mohu absolvovat tuto terapii, když mám epilepsii nebo závažnější psychiatrickou diagnózu? - Pouze se souhlasem vašeho ošetřujícího lékaře.

Je tato terapie vhodná i pro děti? - Ano tuto terapii mohou absolvovat i děti, dost staré na to, aby vydržely delší dobu sedět či ležet v klidu.