Regrese nebo také regres = pohyb zpět, ústup, návrat, řízené vzpomínání.......... Regresní terapie, jiným názvem též Hlubinná abreaktivní psychoterapie je metodou, při níž dochází k hlubokému ponoru do našeho podvědomí a zasutých vzpomínek na prožitá traumata, za účelem pochopení, zpracování, odpuštění, osvobození a úlevy.

Progrese = šíření, pokračování, postup, pokrok, vzestup, růst...... Progresní terapie tedy není věštěním budoucnosti, ale spíše pomocníkem na cestě našeho duchovního vzestupu, pokroku a růstu.

Lidé vždy usilovali o hlubší poznání života, všech jeho mystérií a záhad, věcí mezi nebem a zemí i poznání sebe sama, s čímž se mnohokrát pojila a pojí touha nahlednutí do vlastní budoucnosti. Tarotové karty jsou jednou z možných pomůcek k takovému nahlédnutí.